Teollisuusperintöpalkinto 2015

TIEDOTE 9.3.2015

Teollisuusperintöseura ry

 

Etsimme ehdotuksia TEOLLISUUSPERINTÖPALKINNON saajaksi vuonna 2015

Euroopan neuvosto on julistanut vuoden 2015 teollisuuden ja tekniikan perinnön teemavuodeksi. Myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien (European Heritage Days) teemana on Teollisuuden ja tekniikan perintö. Teemavuoteen liittyen Teollisuusperintöseura ry etsii ehdotuksia vuoden 2015 Teollisuusperintöpalkinnon saajaksi.

Teollisuusperintöseura ry (http://www.teops.fi/) on vuonna 1985 perustettu yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan syventämään teollisen perinteen tuntemusta ja edistämään teollisuusperinnön dokumentointia, tutkimusta ja suojelua. Seura on kansainvälisen TICCIH-organisaation (www.ticcih.org) Suomen yhdistys.

Teollisuusperinnöllä ymmärretään laaja-alaisesti erilaisia teollisen tuotannon ja työn piiriin liittyviä ilmiöitä. Näitä ovat esimerkiksi teollisuusympäristöt, tehdasrakennukset, koneet ja laitteet, työväenasunnot ja -asuinalueet, liikennehistorian ja infrastruktuurin kohteet, teolliset työprosessit ja -tavat, työväen elinolot, teollisen toiminnan tuotteet sekä näihin liittyvät kirjalliset jäämistöt, asiakirjat, piirustukset ja valokuvat.

Osana toimintaansa Teollisuusperintöseura ry jakaa 2-4 vuoden välein teollisuusperintöpalkinnon ja kunniamainintoja tunnustuksena teollisen perinnön suojelemista, tallentamista ja julkituontia harjoittavalle taholle. Huomionosoituksilla pyritään kannustamaan yhteisöjä ja yksittäisiä toimijoita teollisuusperinnön laaja-alaiseen vaalimiseen, huomioimiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Teollisuusperintöpalkinnon saajalle luovutetaan asiasta kertova tunnus ja kunniamainintojen saajille kunniakirja.

Kriteerit teollisuusperintöpalkinnon myöntämiselle:

– teollisuusperinnön laaja-alainen huomioonottaminen: rakennettu ympäristö (tuotanto- ja asuinrakennukset), tuotantokoneisto, tuotteet, tuotantoprosessit, työn historia, työväenhistoria
– hankkeen tai toiminnan ajankohtaisuus
– kannatustaustan laajuus (järjestöt, kunnat, yhtiöt)
– kohteen tai toiminnon dokumentointi ja tunnetuksi tekeminen

– rakennettuun ympäristöön liittyen: teollisen ympäristön kokonaisuuden huomioonottaminen, säilyttävä innovatiivinen uuskäyttö ja jatkuvuuden varmistaminen (talous)

– palkinto voidaan myöntää myös aineettoman teollisen ja teknisen kulttuuriperinnön vaalimisesta.
Etsimme ehdotuksia Teollisuusperintöpalkinnon saajaksi vuonna 2015. Valintaa tehtäessä pyritään huomioimaan sekä maantieteellisesti että kohteen luonteen puolesta erityyppisiä kohteita.

Esitys on vapaamuotoinen ja siitä tulee käydä esille esittäjän nimi ja yhteystiedot, esitettävä taho ja yhteystiedot ja esityksen perustelut. Palkintoesitykset (mielellään PDF-muodossa) voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen (teollisuusperinto@gmail.com) 31.8.2015 mennessä.

 

Aiemmat palkinnot on jaettu vuosina 2002, 2005, 2008 ja 2011. Palkinnon avat saaneet:

2002 Pro Sunila ry, Kotka: entisen Sunilan Oy:n asuntoalueen puolesta tehdystä työstä.

Kunniamaininnat: Höyrykonemuseo Työväen keskusmuseon yhteydessä, Tampere;  Elannon entisen leipomon peruskorjaus, Senaattikiinteistöt, Helsinki; Rautainen Rantasalmi -projekti, Rantasalmi.

2005 Haverin kaivosmäki, Viljakkalan kunta

Kunniamaininnat: Juhani Valanto, Veikko Talvi, Reino Uusitalo, Elias Härö sekä Lauri Putkonen.

2008 Helsingin Energia, Helsinki: esimerkillisestä tavasta, jolla se hoiti Hanasaaren vanhan höyryvoimalaitoksen purun. Hankkeeseen liittyi monipuolinen taltiointi- ja dokumentointiprojekti.

 

Kunniamaininnat: kotiseutuneuvos Olavi Koskinen, vuorineuvos Gustaf Serlachius, varatoimitusjohtaja Ingmar Lindberg ja tutkija Erkki Härö.

 

2011 Turun museokeskus, Turku: esimerkillisestä suomalaisen teollisuusperinnön tallentamisesta ja dokumentoimisesta.

 

Kunniamaininnat: Pispalan Moreeni ry ja Kauko Sorjosen säätiö.

Teollisuusperintöseura ry:n kevätkokous 15.4.2015 Forssassa

Teollisuusperintöseura ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään keskiviikkona 15.4. klo 17:30-18 Forssan kirjaston lukusalissa, Wahreninkatu 4, Forssa.

Tarjoilun vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan viimeistään 9.4. osoitteella tarja.antikainen@gmail.com.

Myös muut kuin seuran jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!

Kokouksen yhteydessä pidetään AVOIN YLEISÖTILAISUUS klo 18-19 Luonnonhistoriallisen museon luentosalissa, Wahreninkatu 4, Forssa KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO JA TEOLLISUUSPERINTÖ.

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander ympäristöministeriöstä ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä kertovat teollisuusperinnön merkityksestä kansallisissa kaupunkipuistoissa sekä mitä kansallisen kaupunkipuiston saaminen Forssaan merkitsee.

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Suomen_kahdeksas_kansallinen_kaupunkipui(33073)

Tilaisuuden jälkeen klo 19:00-19:30 KIRJAVAN KANKAAN KAUPUNKI -näyttelyn esittely Forssan museolla, Wahreninkatu 12. Tervetuloa!

Vuosikokouksen asiakirjat: toimintakertomus_2014, tilinpäätös_2014 ja TeoPS_kevätkokous_2015_asialista

Teollisuusperintöseura ry:n vuosikokous 11.12.2014

Teollisuusperintöseura ry:n syyskokous pidetään torstaina 11.12.2014 klo 17.00-18.00 Helsingin Observatoriolla, Argelander-salissa, Kopernikuksentie.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

• Toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle. Keskustellaan mm. teollisuusperintöalan pohjoismaisen yhteistyön kehittämisestä sekä Teollisuuden ja tekniikan historian teemavuodesta 2015.

• Talousarvio ja sen yhteydessä jäsenmaksujen suuruus tulevalle toimintakaudelle

• Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä • Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

• Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta tulevalle tilikaudelle

• Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen tavasta tulevalla kaudella.

Kokousasiakirjat: syyskokous_asialista_2014, toimintasuunnitelma_2015 ja talousarvio_2015. (Tallenna asiakirjat tietokoneelle klikkaamalla asiakirjaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla valikosta ”tallenna kohde levylle”).

Kokouksen alussa on kahvitarjoilu ja kokouksen jälkeen klo 18-19 opastus museonäyttelyihin.

Teollisuusperintöseura maksaa kokoukseen osallistujien sisäänpääsymaksun, ICOM:in jäsenet ilmaiseksi.

Tarjoilun ja opastuksen vuoksi pyydämme ILMOITTAUTUMAAN VIIMEISTÄÄN 30.11. sähköpostitse: tuija.mikkonen@luukku.com Myös muut kuin yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita.

TERVETULOA!

Teollisuusperintöseura ry:n hallitus Tuija Mikkonen, puheenjohtaja  tuija.mikkonen (at) luukku.com

Teollisuusperintöseura ry: www.teops.fi

Observatorio: www.observatorio.fi

Teollisuuden ja tekniikan perinnön teemavuosi 2015

Euroopan neuvosto on julistanut vuoden 2015 teollisuuden ja tekniikan perinnön teemavuodeksi (European Industrial and Technical Heritage Year). Kampanjaan on ilmoittautunut tähän mennessä yli 20 eurooppalaista valtiota. Suomessa Teollisuusperintöseura päätti tänä keväänä liittyä mukaan tähän kampanjaan. Myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä on päättänyt ottaa saman teeman ensi vuoden kulttuuriympäristöpäivien teemaksi Suomessa teollisuuden ja tekniikan perinnön.

Teemavuoden aikana tehdään tunnetuksi maamme monipuolista teollisuuden ja tekniikan perintöä ja pyritään lisäämään sen arvostusta. Teollisuusympäristöt ovat merkittävällä tavalla luoneet monen suomalaisen paikkakunnan identiteettiä ja vaikuttaneet monipuolisesti niin paikalliskulttuuriin kuin kotiseutuhenkeenkin. Teollisuuden varsin nopea rakennemuutos on kuitenkin vieraannuttanut erityisesti nuoret oman ympäristönsä historiallisesta taustasta. Teollisuustilojen uuskäyttö ja kokonaisten teollisuusalueiden avautuminen on toisaalta tuonut perinteisesti suljetut ympäristöt julkiseen käyttöön.

Keskeisenä tavoitteena on vuoden 2015 aikana esitellä teollisuuden ja tekniikan perintöä monipuolisesti eri puolilla maata. Teemavuoden tapahtumien tulee olla avoimia ja helposti lähestyttäviä. Toivomme, että tehtaanportti avautuu jokaisessa kunnassa ja tekniikan rikas perintö välittyy jokaiselle kuntalaiselle esikoululaisesta eläkeläiseen.

Linkit:

http://www.e-faith.org/home/

http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparistopaivat

 

Teollisuusperintöseura ry:n kevätkokous 15.4.2014

Teollisuusperintöseura ry:n kevätkokous 15.4.2014

Tekniikan museo, Viikintie 1, Helsinki

Klo 16.00 – 17.00 Mahdollisuus tutustua Tekniikan museon näyttelyihin, vapaa pääsy kokoukseen osallistujille.

Klo 17.00 – 17:30 Kävely Vanhankaupungilahden teollisuusperintöalueella, Lauri Putkonen. Kokoontuminen klo 17 museon Pyöreän hallin pihalla.

Klo 17:30 – 18.00 Tutustuminen Voimalamuseoon, opastus. Klo 18.00 – 18:30 Seuran kevätkokous Tekniikan museolla, Piippuhylly. Tarjoilua

Kokouksen asiakirjat: Kevätkokous 2014 asialista, toimintakertomus 2013, tilinpäätös 2013. (Tallenna asiakirjat tietokoneelle klikkaamalla asiakirjaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla valikosta ”tallenna kohde levylle”).

 

www.tekniikanmuseo.fi Voimalamuseo