Teollisuusperintöpalkinto

Seura on jakanut vuodesta 2002 teollisuusperintöpalkinnon sekä kunniamainintoja tunnustuksena teollisuusperinnön vaalimisesta ja tunnetuksi tekemisestä. Palkinto on myönnetty muun muassa Pro Sunila ry:lle Sunilan asuntoalueen puolesta tehdystä työstä, Viljakkalan kunnan Haverin kaivosmäki -hankkeelle, Helsingin Energialle Hanasaaren voimalaitoksen dokumentoinnista ja perinteenkeruusta sekä Turun Museokeskukselle teollisuusperinnön tallentamisesta ja esittelystä. Lisäksi on jaettu kunniamainintoja useille yhteisöille ja yksityisille.

Myönnetyt Teollisuusperintöpalkinnot

2002                 Pro Sunila ry

2005                 Haverin kaivosmäki -hanke

2007                 Helsingin Energia

2011                 Turun Museokeskus

Myönnetyt Kunniamaininnat

2002

Höyrykonemuseo Työväenmuseo Werstaan yhteydessä, Tampere

Elannon entisen leipomon peruskorjaus, Senaattikiinteistöt, Helsinki

Rautainen Rantasalmi -projekti, Rantasalmi

2005

Juhani Valanto

Veikko Talvi

Reino Uusitalo

Elias Härö

Lauri Putkonen

2007

Olavi Koskinen

Gustaf Serlachius

Ingmar Lindberg

Erkki Härö

2011

Kauko Sorjosen säätiö

Pispalan Moreeni ry