Teollisuusperintöseura

Tervetuloa Teollisuusperintöseura ry:n kotisivuille!

Teollisuuperintöseura pyrkii toiminnallaan syventämään teollisen perinteen tuntemusta ja edistämään teollisuusperinnön dokumentointia, tutkimusta ja suojelua.

Teollisuusperintö – mitä se on?

Teollisuusperintö on arvokas osa kulttuuriperintöämme, joka näkyy ympäristössämme ja arkipäivässämme monin tavoin.

Siihen kuuluvat kaikki teolliseen tuotantoon ja työhön liittyvät ilmiöt. Näkyvintä teollisuusperintöä ovat tehdasrakennukset ja asuinalueet, jotka muodostavat kokonaisia teollisuusympäristöjä. Sitä ovat myös koneet ja työtavat sekä teollisesti valmistetut tuotteet, joita me kaikki käytämme päivittäin. Satamat, rautatiet ja muu infrastruktuuri ovat aina liittyneet teollisuuteen, ja siten ne ovat myös teollisuusperintöä.

Teollisuusperinnön säilyminen tuleville sukupolville vaatii tehdasrakennusten säilyttämisen lisäksi tiedon säilymistä. Siksi arkistot ja museot taltioivat teollisuuteen liittyviä asiakirjoja, piirustuksia ja valokuvia, ja museot dokumentoivat teollisuustyötä.