Monthly Archives: huhtikuu 2018

Kutsu Teollisuusperintöseuran kevätkokoukseen 15.5.2018!

Hei,
tervetuloa Teollisuusperintöseura ry:n kevätkokoukseen tiistaina 15.5.2017 klo 17.00 Suomen Kansallismuseon Vaunuvajaan. Sisäänkäyti Vaunuvajaan löytyy kansallismuseon rakennuksen keskeltä, puiston puolelta pohjoispäästä.

Liitteistä löydätte kevätkokouksen esityslistan (Liite 1), sekä vuoden 2017 toimintakertomuksen (Liite 2) ja tilinpäätöksen (Liite 3).

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin

Elina Kangosjärvi

Teollisuusperintöseuran sihteeri

LIITE 1-Esityslista kevätkokous 15.5.2018
LIITE 2-Toimintakertomus 2017
LIITE 3-Tilinpäätös 2017

Etsimme ehdotuksia Teollisuusperintöpalkinnon saajaksi vuonna 2018

TIEDOTE 6.4.2018

Teollisuusperintöseura ry

 

Etsimme ehdotuksia TEOLLISUUSPERINTÖPALKINNON saajaksi vuonna 2018

 

Teollisuusperintöseura ry (http://www.teops.fi/) on vuonna 1985 perustettu yhdistys,  jonka tarkoituksena on syventää teollisuusperinnön ja teollisen perinteen tuntemusta Suomessa ja edistää niiden dokumentointia, tutkimusta ja suojelua. Seura on kansainvälisen TICCIH-organisaation (www.ticcih.org) Suomen yhdistys.

Teollisuusperinnöllä tarkoitetaan teollista tuotantoa ja työtä sekä niihin liittyviä ilmiöitä. Sellaisia ovat esimerkiksi teollisuusympäristöt, tehdasrakennukset, koneet ja laitteet, työväenasunnot ja -asuinalueet, liikennehistorian ja infrastruktuurin kohteet, teolliset työprosessit ja -tavat, työväen elinolot, teollisen toiminnan tuotteet sekä niihin liittyvät kirjalliset jäämistöt, asiakirjat, piirustukset ja valokuvat.

Osana toimintaansa Teollisuusperintöseura ry jakaa 2-4 vuoden välein teollisuusperintöpalkinnon ja kunniamainintoja tunnustuksena teollisen perinnön suojelemista, tallentamista ja julkituontia harjoittavalle taholle. Huomionosoituksilla kannustetaan yhteisöjä ja yksittäisiä toimijoita teollisuusperinnön laaja-alaiseen vaalimiseen, ja tunnetuksi tekemiseen. Teollisuusperintöpalkinnon saajalle luovutetaan tunnus ja kunniamainintojen saajille kunniakirja.

Kriteereitä teollisuusperintöpalkinnon myöntämiselle:

– teollisuusperinnön laaja-alainen vaaliminen: rakennettu ympäristö (tuotanto- ja asuinrakennukset), tuotantokoneisto, tuotteet, tuotantoprosessit, työn historia, työväenhistoria
– hankkeen tai toiminnan ajankohtaisuus
– toiminnan vaikuttavuus
– kohteen  dokumentointi ja tunnetuksi tekeminen
– rakennettuun ympäristöön liittyen: säilyttävä innovatiivinen uuskäyttö ja jatkuvuuden varmistaminen (talous)
– palkinto voidaan myöntää myös aineettoman teollisen kulttuuriperinnön vaalimisesta.

Etsimme ehdotuksia Teollisuusperintöpalkinnon saajaksi vuonna 2018. Valintaa tehtäessä otetaan huomioon sekä maantieteellisesti että kohteen luonteen puolesta erityyppisiä kohteita.

Esitys on vapaamuotoinen ja siitä tulee käydä esille esittäjän nimi ja yhteystiedot, esitettävä taho ja yhteystiedot ja esityksen perustelut. Palkintoesitykset (mielellään PDF-muodossa) voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen (teollisuusperinto@gmail.com) 10.6.2018 mennessä.

 

Aiemmat palkinnot on jaettu vuosina 2002, 2005, 2008, 2011 ja 2015. Palkinnon ovat saaneet:

2002 Pro Sunila ry, Kotka: entisen Sunilan Oy:n asuntoalueen puolesta tehdystä työstä.

Kunniamaininnat: Höyrykonemuseo Työväen keskusmuseon yhteydessä, Tampere;  Elannon entisen leipomon peruskorjaus, Senaattikiinteistöt, Helsinki; Rautainen Rantasalmi -projekti, Rantasalmi.

2005 Haverin kaivosmäki, Viljakkalan kunta

Kunniamaininnat: Juhani Valanto, Veikko Talvi, Reino Uusitalo, Elias Härö sekä Lauri Putkonen.

2008 Helsingin Energia, Helsinki: esimerkillisestä tavasta, jolla se hoiti Hanasaaren vanhan höyryvoimalaitoksen purun. Hankkeeseen liittyi monipuolinen taltiointi- ja dokumentointiprojekti.

Kunniamaininnat: kotiseutuneuvos Olavi Koskinen, vuorineuvos Gustaf Serlachius, varatoimitusjohtaja Ingmar Lindberg ja tutkija Erkki Härö.

2011 Turun museokeskus, Turku: esimerkillisestä suomalaisen teollisuusperinnön tallentamisesta ja dokumentoimisesta.

Kunniamaininnat: Pispalan Moreeni ry ja Kauko Sorjosen säätiö.

2015 Karkkilan kaupunki ja Componenta Finland Oy Högfors: Högforsin ruukkialueen suojelemisesta, säilyttävästä uuskäytöstä ja kehittämisestä
SEKÄ A. Ahlström Kiinteistöt Oy: Noormarkussa sijaitsevan Makkarakosken sahamuseon ja Ahlström Voyage -näyttelyn johdosta.