Teollisuusperintöpalkinto 2015

TIEDOTE 9.3.2015

Teollisuusperintöseura ry

 

Etsimme ehdotuksia TEOLLISUUSPERINTÖPALKINNON saajaksi vuonna 2015

Euroopan neuvosto on julistanut vuoden 2015 teollisuuden ja tekniikan perinnön teemavuodeksi. Myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien (European Heritage Days) teemana on Teollisuuden ja tekniikan perintö. Teemavuoteen liittyen Teollisuusperintöseura ry etsii ehdotuksia vuoden 2015 Teollisuusperintöpalkinnon saajaksi.

Teollisuusperintöseura ry (http://www.teops.fi/) on vuonna 1985 perustettu yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan syventämään teollisen perinteen tuntemusta ja edistämään teollisuusperinnön dokumentointia, tutkimusta ja suojelua. Seura on kansainvälisen TICCIH-organisaation (www.ticcih.org) Suomen yhdistys.

Teollisuusperinnöllä ymmärretään laaja-alaisesti erilaisia teollisen tuotannon ja työn piiriin liittyviä ilmiöitä. Näitä ovat esimerkiksi teollisuusympäristöt, tehdasrakennukset, koneet ja laitteet, työväenasunnot ja -asuinalueet, liikennehistorian ja infrastruktuurin kohteet, teolliset työprosessit ja -tavat, työväen elinolot, teollisen toiminnan tuotteet sekä näihin liittyvät kirjalliset jäämistöt, asiakirjat, piirustukset ja valokuvat.

Osana toimintaansa Teollisuusperintöseura ry jakaa 2-4 vuoden välein teollisuusperintöpalkinnon ja kunniamainintoja tunnustuksena teollisen perinnön suojelemista, tallentamista ja julkituontia harjoittavalle taholle. Huomionosoituksilla pyritään kannustamaan yhteisöjä ja yksittäisiä toimijoita teollisuusperinnön laaja-alaiseen vaalimiseen, huomioimiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Teollisuusperintöpalkinnon saajalle luovutetaan asiasta kertova tunnus ja kunniamainintojen saajille kunniakirja.

Kriteerit teollisuusperintöpalkinnon myöntämiselle:

– teollisuusperinnön laaja-alainen huomioonottaminen: rakennettu ympäristö (tuotanto- ja asuinrakennukset), tuotantokoneisto, tuotteet, tuotantoprosessit, työn historia, työväenhistoria
– hankkeen tai toiminnan ajankohtaisuus
– kannatustaustan laajuus (järjestöt, kunnat, yhtiöt)
– kohteen tai toiminnon dokumentointi ja tunnetuksi tekeminen

– rakennettuun ympäristöön liittyen: teollisen ympäristön kokonaisuuden huomioonottaminen, säilyttävä innovatiivinen uuskäyttö ja jatkuvuuden varmistaminen (talous)

– palkinto voidaan myöntää myös aineettoman teollisen ja teknisen kulttuuriperinnön vaalimisesta.
Etsimme ehdotuksia Teollisuusperintöpalkinnon saajaksi vuonna 2015. Valintaa tehtäessä pyritään huomioimaan sekä maantieteellisesti että kohteen luonteen puolesta erityyppisiä kohteita.

Esitys on vapaamuotoinen ja siitä tulee käydä esille esittäjän nimi ja yhteystiedot, esitettävä taho ja yhteystiedot ja esityksen perustelut. Palkintoesitykset (mielellään PDF-muodossa) voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen (teollisuusperinto@gmail.com) 31.8.2015 mennessä.

 

Aiemmat palkinnot on jaettu vuosina 2002, 2005, 2008 ja 2011. Palkinnon avat saaneet:

2002 Pro Sunila ry, Kotka: entisen Sunilan Oy:n asuntoalueen puolesta tehdystä työstä.

Kunniamaininnat: Höyrykonemuseo Työväen keskusmuseon yhteydessä, Tampere;  Elannon entisen leipomon peruskorjaus, Senaattikiinteistöt, Helsinki; Rautainen Rantasalmi -projekti, Rantasalmi.

2005 Haverin kaivosmäki, Viljakkalan kunta

Kunniamaininnat: Juhani Valanto, Veikko Talvi, Reino Uusitalo, Elias Härö sekä Lauri Putkonen.

2008 Helsingin Energia, Helsinki: esimerkillisestä tavasta, jolla se hoiti Hanasaaren vanhan höyryvoimalaitoksen purun. Hankkeeseen liittyi monipuolinen taltiointi- ja dokumentointiprojekti.

 

Kunniamaininnat: kotiseutuneuvos Olavi Koskinen, vuorineuvos Gustaf Serlachius, varatoimitusjohtaja Ingmar Lindberg ja tutkija Erkki Härö.

 

2011 Turun museokeskus, Turku: esimerkillisestä suomalaisen teollisuusperinnön tallentamisesta ja dokumentoimisesta.

 

Kunniamaininnat: Pispalan Moreeni ry ja Kauko Sorjosen säätiö.