Teollisuusperintöseura ry hakee määräaikaista projektityöntekijää

Projektityöntekijä suomalaisen teollisuusperintöreittihankkeen toteuttamiseen

Teollisuusperintöseura on valtakunnallinen yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan syventämään teollisen perinnön tuntemusta ja edistämään teollisuusperinnön dokumentointia, tutkimusta ja suojelua.

Vuoden 2023 syksyllä käynnistyy Museoviraston tukema kehittämishanke suomalaisen Teollisuusperintömatkailun kehittämiseksi. Hankkeessa edistetään suomalaisten teollisuusperintökohteiden liittymistä European Route of Industrial Heritage –kulttuurireitille, sekä rakennetaan yhdessä suomalaista reittiyhteistyötä. Työ alkaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.11.2023. Työn kesto on vähin-tään 8 kuukautta, jatkosta voidaan neuvotella. Tehtäväkohtainen palkka on 2500,00 euroa.

Haemme hankkeelle määräaikaista projektityöntekijää vastaamaan hankkeen läpiviennistä. Projektityönte-kijältä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, suomen ja englannin kielen taitoa, kokemusta matkailun asiantuntijatehtävistä ja teollisuusperinnöstä. Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää myös erinomaisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, organisointikykyä sekä halukkuutta matkustaa tarvittaessa. Kokemus hankkeiden tuloksellisesta läpiviennistä luetaan hakijan eduksi. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika. Työntekopaikka on neuvoteltavissa, työsopimus kirjoitetaan Varkauden museoiden kanssa, jonka kautta Teollisuusperintöseura hallinnoi hanketta.

Projektityöntekijänä pääset tutustumaan suomalaisen teollisuusperinnön ytimeen, tekemään töitä eri alo-jen ammattilaisten kanssa sekä nostamaan suomalaista teollisuusperintömatkailua uudelle, kansainväliselle tasolle.

Vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää cv:n ja joko video- tai tekstimuotoisen esittelyn itsestäsi ja siitä, miksi olisit oikea henkilö hakemaamme tehtävään, pyydetään toimittamaan viimeistään 8.10.2023 sähkö-postitse osoitteeseen hanna-kaisa.melaranta@varkaus.fi. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida huomioida.

Teollisuusperintöseuran internetsivut: teops.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa: Teollisuusperintöseuran puheenjohtaja hanna-kaisa.melaranta@varkaus.fi, 040 734 6240