TICCIH

TICCIH – The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage – on kansainvälinen teollisuusperintöjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kansainvälistä yhteistyötä teollisuusperinnön suojeluun, tutkimukseen, dokumentointiin ja tulkintaan liittyvissä kysymyksissä sekä alan koulutuksen edistämisessä.

Teollisuusperintöseura ry on TICCIHin Suomen kansallinen järjestö. TICCIH perustettiin vuonna 1978 Ruotsissa. TICCIH:in yleiskokous pidetään joka kolmas vuosi, viimeksi 2018 Santiagossa, Chilessä (http://ticcih.org/ticcih-chile-2018-congress/). Yleiskokousten välissä järjestetään teemaseminaareja ja alueellisia konferensseja. Suomessa tällainen järjestettiin vuonna 2010 yhteistyössä ICOHTEC:in ja Worklabin kanssa (http://www.tampere.fi/industrialpast2010/).

TICCIHin yhteydessä toimii lukuisia teemaryhmiä. Teollisuusperintö käsittää teollisuuden materiaaliset jäljet – teollisuusalueet, rakennukset, koneet ja laitteet – sekä asuinalueet, teollisuusyhdyskunnat, teollisuusmaisemat, tuotteet ja prosessit sekä teollisuusyhteiskunnan dokumentoinnin. TICCIH toimii kiinteässä yhteistyössä ICOMOS:in (The International Council on Monuments and Sites) kanssa sekä antaa myös asiantuntijalausuntoja UNESCOn maailmanperintölistalle ehdolla olevista teollisuushistoriallisista kohteista ja ympäristöistä.

www.ticcih.org