Kutsu Teollisuusperintöseuran kevätkokoukseen 15.5.2018!

Hei,
tervetuloa Teollisuusperintöseura ry:n kevätkokoukseen tiistaina 15.5.2017 klo 17.00 Suomen Kansallismuseon Vaunuvajaan. Sisäänkäyti Vaunuvajaan löytyy kansallismuseon rakennuksen keskeltä, puiston puolelta pohjoispäästä.

Liitteistä löydätte kevätkokouksen esityslistan (Liite 1), sekä vuoden 2017 toimintakertomuksen (Liite 2) ja tilinpäätöksen (Liite 3).

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin

Elina Kangosjärvi

Teollisuusperintöseuran sihteeri

LIITE 1-Esityslista kevätkokous 15.5.2018
LIITE 2-Toimintakertomus 2017
LIITE 3-Tilinpäätös 2017

Etsimme ehdotuksia Teollisuusperintöpalkinnon saajaksi vuonna 2018

TIEDOTE 6.4.2018

Teollisuusperintöseura ry

 

Etsimme ehdotuksia TEOLLISUUSPERINTÖPALKINNON saajaksi vuonna 2018

 

Teollisuusperintöseura ry (http://www.teops.fi/) on vuonna 1985 perustettu yhdistys,  jonka tarkoituksena on syventää teollisuusperinnön ja teollisen perinteen tuntemusta Suomessa ja edistää niiden dokumentointia, tutkimusta ja suojelua. Seura on kansainvälisen TICCIH-organisaation (www.ticcih.org) Suomen yhdistys.

Teollisuusperinnöllä tarkoitetaan teollista tuotantoa ja työtä sekä niihin liittyviä ilmiöitä. Sellaisia ovat esimerkiksi teollisuusympäristöt, tehdasrakennukset, koneet ja laitteet, työväenasunnot ja -asuinalueet, liikennehistorian ja infrastruktuurin kohteet, teolliset työprosessit ja -tavat, työväen elinolot, teollisen toiminnan tuotteet sekä niihin liittyvät kirjalliset jäämistöt, asiakirjat, piirustukset ja valokuvat.

Osana toimintaansa Teollisuusperintöseura ry jakaa 2-4 vuoden välein teollisuusperintöpalkinnon ja kunniamainintoja tunnustuksena teollisen perinnön suojelemista, tallentamista ja julkituontia harjoittavalle taholle. Huomionosoituksilla kannustetaan yhteisöjä ja yksittäisiä toimijoita teollisuusperinnön laaja-alaiseen vaalimiseen, ja tunnetuksi tekemiseen. Teollisuusperintöpalkinnon saajalle luovutetaan tunnus ja kunniamainintojen saajille kunniakirja.

Kriteereitä teollisuusperintöpalkinnon myöntämiselle:

– teollisuusperinnön laaja-alainen vaaliminen: rakennettu ympäristö (tuotanto- ja asuinrakennukset), tuotantokoneisto, tuotteet, tuotantoprosessit, työn historia, työväenhistoria
– hankkeen tai toiminnan ajankohtaisuus
– toiminnan vaikuttavuus
– kohteen  dokumentointi ja tunnetuksi tekeminen
– rakennettuun ympäristöön liittyen: säilyttävä innovatiivinen uuskäyttö ja jatkuvuuden varmistaminen (talous)
– palkinto voidaan myöntää myös aineettoman teollisen kulttuuriperinnön vaalimisesta.

Etsimme ehdotuksia Teollisuusperintöpalkinnon saajaksi vuonna 2018. Valintaa tehtäessä otetaan huomioon sekä maantieteellisesti että kohteen luonteen puolesta erityyppisiä kohteita.

Esitys on vapaamuotoinen ja siitä tulee käydä esille esittäjän nimi ja yhteystiedot, esitettävä taho ja yhteystiedot ja esityksen perustelut. Palkintoesitykset (mielellään PDF-muodossa) voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen (teollisuusperinto@gmail.com) 10.6.2018 mennessä.

 

Aiemmat palkinnot on jaettu vuosina 2002, 2005, 2008, 2011 ja 2015. Palkinnon ovat saaneet:

2002 Pro Sunila ry, Kotka: entisen Sunilan Oy:n asuntoalueen puolesta tehdystä työstä.

Kunniamaininnat: Höyrykonemuseo Työväen keskusmuseon yhteydessä, Tampere;  Elannon entisen leipomon peruskorjaus, Senaattikiinteistöt, Helsinki; Rautainen Rantasalmi -projekti, Rantasalmi.

2005 Haverin kaivosmäki, Viljakkalan kunta

Kunniamaininnat: Juhani Valanto, Veikko Talvi, Reino Uusitalo, Elias Härö sekä Lauri Putkonen.

2008 Helsingin Energia, Helsinki: esimerkillisestä tavasta, jolla se hoiti Hanasaaren vanhan höyryvoimalaitoksen purun. Hankkeeseen liittyi monipuolinen taltiointi- ja dokumentointiprojekti.

Kunniamaininnat: kotiseutuneuvos Olavi Koskinen, vuorineuvos Gustaf Serlachius, varatoimitusjohtaja Ingmar Lindberg ja tutkija Erkki Härö.

2011 Turun museokeskus, Turku: esimerkillisestä suomalaisen teollisuusperinnön tallentamisesta ja dokumentoimisesta.

Kunniamaininnat: Pispalan Moreeni ry ja Kauko Sorjosen säätiö.

2015 Karkkilan kaupunki ja Componenta Finland Oy Högfors: Högforsin ruukkialueen suojelemisesta, säilyttävästä uuskäytöstä ja kehittämisestä
SEKÄ A. Ahlström Kiinteistöt Oy: Noormarkussa sijaitsevan Makkarakosken sahamuseon ja Ahlström Voyage -näyttelyn johdosta.

 

 

 

Lehdistötiedote

Julkaisuvapaa 24.11.2015 klo 15:00

 

Teollisuusperintöpalkinto 2015 jaetaan

– Karkkilan kaupungille ja Componenta Finland Oy Högforsille Högforsin ruukkialueen suojelemisesta, säilyttävästä uuskäytöstä ja kehittämisestä sekä

– A. Ahlström Kiinteistöt Oy:lle Noormarkussa sijaitsevan Makkarakosken sahamuseon ja Ahlström Voyage –näyttelyn johdosta

 

Teollisuusperintöseura ry – Industriminnesföreningen r.f. on myöntänyt teollisuusperintöpalkinnon kahdelle kohteelle osoituksena esimerkillisestä työstä teollisuusperinnön vaalimisessa. Karkkilan kaupunki ja Componenta Finland Oy Högfors saavat palkinnon Högforsin ruukkialueen suojelemisesta, säilyttävästä uuskäytöstä ja kehittämisestä. A. Ahlström Kiinteistöt Oy saa palkinnon Noormarkussa sijaitsevasta Makkarakosken sahamuseosta ja Ahlström Voyage –näyttelystä.

Teollisuusperintöseura ry (www.teops.fi) on vuonna 1985 perustettu yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan syventämään teollisen perinteen tuntemusta ja edistämään teollisuusperinnön dokumentointia, tutkimusta ja suojelua. Seura on kansainvälisen TICCIH-organisaation (www.ticcih.org) Suomen yhdistys. Osana toimintaansa seura jakaa 2-4- vuoden välein teollisuusperintöpalkinnon, joka myönnetään teollisen perinnön suojelemista, tallentamista ja julkituontia harjoittavalle taholle. Huomionosoituksilla pyritään kannustamaan yhteisöjä ja yksittäisiä toimijoita teollisuusperinnön laaja-alaiseen vaalimiseen, huomioimiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Teollisuusperintöpalkinnon saajalle luovutetaan asiasta kertova tunnus.

Teollisuusperinnöllä ymmärretään laaja-alaisesti erilaiset teollisen tuotannon ja työn piiriin liittyvät ilmiöt. Näitä ovat esimerkiksi teollisuusympäristöt, tehdasrakennukset, koneet ja laitteet, työväenasunnot ja -asuinalueet, liikennehistorian ja infrastruktuurin kohteet, teolliset työprosessit ja –tavat, työväen elinolot, teollisen toiminnan tuotteet sekä näihin liittyvät kirjalliset jäämistöt, asiakirjat, piirustukset ja valokuvat.

Vuonna 2013 Euroopan neuvosto teki useiden eurooppalaisten teollisuusperintöjärjestöjen aloitteesta päätöksen viettää vuotta 2015 teollisuuden ja tekniikan perinnön teemavuotena. Suomessa Teollisuusperintöseura sekä Euroopan kulttuuriympäristöpäivien Suomen työryhmä on päättänyt ottaa vuoden 2015 teemaksi teollisuusperinnön ja tekniikan historian. Teollisuusperintöseura juhlii teemavuotta jakamalla poikkeuksellisesti kaksi teollisuusperintöpalkintoa.

Teollisuusperintöpalkinnot luovutetaan saajilleen tiistaina 24. marraskuuta 2015 siten, että luovutustilaisuus alkaa Karkkilassa Componentan Tehtaankerholla (Bremerintie) klo 9:00 ja Noormarkussa Voyage-näyttelytilassa klo 14:00. Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuksiin.

Palkintotiedote

 

Lisätietoja palkinnoista ja Teollisuusperintöseurasta:

– Lauri Putkonen, varapuheenjohtaja, puh. 040 503 8414, lauri.putkonen(at)dlc.fi

– Tuija Mikkonen, puh. 050 5586 086, tuija.mikkonen(at)luukku.com

Lisätietoja Högforsin ruukista:

– Tommi Kuutsa, puh. 09-42583672, s-posti: tommi.kuutsa(at)karkkila.fi

Lisätietoja A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n kohteista:

– Tiina Rajala, puh. 050-5183606, s-posti: tiina.rajala(at)a-ahlstrom.fi

SEMINAARI VERLASSA LAUANTAINA 5.9.2015 – Verla ja Venetsian julistus – Verlan suojelu kansainvälisten periaatteiden valossa

ICOMOSin Suomen osasto ry ja Teollisuusperintöseura ry järjestävät yhteistyössä Verlan tehdasmuseon kanssa Verlassa maailmanperintökohteen suojelua käsittelevän yksipäiväisen seminaarin. Tilaisuus on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumia.

Verlan puuhiomo- ja pahvitehdas merkittiin Unescon maailmanperintöluetteloon 1996 varhaisen puunjalostusteollisuuden hyvin säilyneenä kohteena. Verlan hoitokunta, jota johtaa UPM-Kymmene Oyj on hoitanut ja vaalinut Verlaa ympäristöineen. Työhön on liittynyt monen rakennuksen kunnostustyöt, erityisesti keskeisten rakennusten palosuojauksen rakentaminen, Patruunan pytingin julkisivujen konservointityöt ja maisemahoidolliset toimenpiteet. Laajimpana hankkeena on viime keväällä valmistunut UPM Kymmene Oyj, ja KSS Energia Oy:n yhteistyössä rakennuttama suojapato vesivoimalaitoksen tulovesikanavaan, jonka rakentaminen estää veden tunkeutumisen tehdasrakennuksiin. Patoseinän rakentaminen on mahdollistanut Verlan kokemisen uutta opastusreittiä pitkin.

Onko Venetsian julistus vielä ajankohtainen ja mitä sen eri kohtia voidaan peilata Verlan tilanteeseen? Arkkitehti Maija Kairamo, arkkitehti Maire Mattinen sekä arkkitehti Sakari Mentu tarkastelevat puheenvuoroissaan Venetsian julistusta Verlan näkökulmasta. Venetsian julistus http://www.leka.fi/pdf/venetsia.pdf, http://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf

Kulttuurineuvos Eero Niinikoski esitelmöi aiheesta ”Teollisuusperintö maailmanperintönä”.

OHJELMA

8.00 Lähtö Helsingistä tilatulla linja-autolla taidemuseo Kiasman edestä

10.00 saapuminen Verlan seurantalolle

10.00-10.30 kahvi

10.30-10.45 tilaisuuden avaus, ICOMOS ja Teollisuusperintöseura Verla ja Venetsian julistus, moderaattorina ICOMOS

10.45-12.30 arkkitehti Maija Kairamo, arkkitehti Maire Mattinen, arkkitehti Sakari Mentu

12.30-13.30 lounas (omakustanteinen, Makasiinikahvilassa salaattipöytä ja lounas 11 €)

13.30-15.15 Tutustuminen Verlan alueeseen, pääopas Jussi Lemminkäinen, museonjohtaja Ville Majuri, arkkitehti Teiju Autio alue ja tehdas, museoamanuenssi Jaana Rannanpää, koneisiin liittyvät konservointitoimet

15.15-15.45 Kahvi Teollisuusperintö, moderaattorina Teollisuusperintöseura

15.45-16.30 ”Teollisuuskohteet maailmanperintölistalla” kulttuurineuvos Eero Niinikoski

16.30-17.00 loppukeskustelu

17.00 lähtö paluumatkalle Helsinkiin

19.00 saapuminen Helsinkiin

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Retken ja seminaarin tarjoavat ICOMOSin Suomen osasto, Teollisuusperintöseura ry ja Verlan tehdasmuseo.

Kahvituksen ja lounastarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumiset viimeistään 31.8. ICOMOSin sihteerille, sähköposti sihteeri@icomos.fi Seminaaripaikan osoite: Verlan Seuratalo, Verlantie 346, 47850 Verla  Verlapääty2Verlakokonaisuus

Verla-seminaari 5.9.2015

Verla-seminaari launtaina 5.9.2015

Teollisuusperintöseura ry ja ICOMOSin Suomen osasto ry järjestävät yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Verlassa maailmanperintökohteen suojelua käsittelevän seminaarin lauantaina 5.9. Tilaisuus on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumia.

Tilaisuudessa kuullaan eri asiantuntijoiden puheenvuoroja. Tilaisuuteen osallistujille järjestetään bussikuljetus Helsingistä.

Lisätiedot seminaarista ja ilmoittautumisohjeet päivitetään myöhemmin seuran kotisivulle. Merkitse jo nyt ajankohta kalenteriisi!

Teollisuusperintöpalkinto 2015

TIEDOTE 9.3.2015

Teollisuusperintöseura ry

 

Etsimme ehdotuksia TEOLLISUUSPERINTÖPALKINNON saajaksi vuonna 2015

Euroopan neuvosto on julistanut vuoden 2015 teollisuuden ja tekniikan perinnön teemavuodeksi. Myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien (European Heritage Days) teemana on Teollisuuden ja tekniikan perintö. Teemavuoteen liittyen Teollisuusperintöseura ry etsii ehdotuksia vuoden 2015 Teollisuusperintöpalkinnon saajaksi.

Teollisuusperintöseura ry (http://www.teops.fi/) on vuonna 1985 perustettu yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan syventämään teollisen perinteen tuntemusta ja edistämään teollisuusperinnön dokumentointia, tutkimusta ja suojelua. Seura on kansainvälisen TICCIH-organisaation (www.ticcih.org) Suomen yhdistys.

Teollisuusperinnöllä ymmärretään laaja-alaisesti erilaisia teollisen tuotannon ja työn piiriin liittyviä ilmiöitä. Näitä ovat esimerkiksi teollisuusympäristöt, tehdasrakennukset, koneet ja laitteet, työväenasunnot ja -asuinalueet, liikennehistorian ja infrastruktuurin kohteet, teolliset työprosessit ja -tavat, työväen elinolot, teollisen toiminnan tuotteet sekä näihin liittyvät kirjalliset jäämistöt, asiakirjat, piirustukset ja valokuvat.

Osana toimintaansa Teollisuusperintöseura ry jakaa 2-4 vuoden välein teollisuusperintöpalkinnon ja kunniamainintoja tunnustuksena teollisen perinnön suojelemista, tallentamista ja julkituontia harjoittavalle taholle. Huomionosoituksilla pyritään kannustamaan yhteisöjä ja yksittäisiä toimijoita teollisuusperinnön laaja-alaiseen vaalimiseen, huomioimiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Teollisuusperintöpalkinnon saajalle luovutetaan asiasta kertova tunnus ja kunniamainintojen saajille kunniakirja.

Kriteerit teollisuusperintöpalkinnon myöntämiselle:

– teollisuusperinnön laaja-alainen huomioonottaminen: rakennettu ympäristö (tuotanto- ja asuinrakennukset), tuotantokoneisto, tuotteet, tuotantoprosessit, työn historia, työväenhistoria
– hankkeen tai toiminnan ajankohtaisuus
– kannatustaustan laajuus (järjestöt, kunnat, yhtiöt)
– kohteen tai toiminnon dokumentointi ja tunnetuksi tekeminen

– rakennettuun ympäristöön liittyen: teollisen ympäristön kokonaisuuden huomioonottaminen, säilyttävä innovatiivinen uuskäyttö ja jatkuvuuden varmistaminen (talous)

– palkinto voidaan myöntää myös aineettoman teollisen ja teknisen kulttuuriperinnön vaalimisesta.
Etsimme ehdotuksia Teollisuusperintöpalkinnon saajaksi vuonna 2015. Valintaa tehtäessä pyritään huomioimaan sekä maantieteellisesti että kohteen luonteen puolesta erityyppisiä kohteita.

Esitys on vapaamuotoinen ja siitä tulee käydä esille esittäjän nimi ja yhteystiedot, esitettävä taho ja yhteystiedot ja esityksen perustelut. Palkintoesitykset (mielellään PDF-muodossa) voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen (teollisuusperinto@gmail.com) 31.8.2015 mennessä.

 

Aiemmat palkinnot on jaettu vuosina 2002, 2005, 2008 ja 2011. Palkinnon avat saaneet:

2002 Pro Sunila ry, Kotka: entisen Sunilan Oy:n asuntoalueen puolesta tehdystä työstä.

Kunniamaininnat: Höyrykonemuseo Työväen keskusmuseon yhteydessä, Tampere;  Elannon entisen leipomon peruskorjaus, Senaattikiinteistöt, Helsinki; Rautainen Rantasalmi -projekti, Rantasalmi.

2005 Haverin kaivosmäki, Viljakkalan kunta

Kunniamaininnat: Juhani Valanto, Veikko Talvi, Reino Uusitalo, Elias Härö sekä Lauri Putkonen.

2008 Helsingin Energia, Helsinki: esimerkillisestä tavasta, jolla se hoiti Hanasaaren vanhan höyryvoimalaitoksen purun. Hankkeeseen liittyi monipuolinen taltiointi- ja dokumentointiprojekti.

 

Kunniamaininnat: kotiseutuneuvos Olavi Koskinen, vuorineuvos Gustaf Serlachius, varatoimitusjohtaja Ingmar Lindberg ja tutkija Erkki Härö.

 

2011 Turun museokeskus, Turku: esimerkillisestä suomalaisen teollisuusperinnön tallentamisesta ja dokumentoimisesta.

 

Kunniamaininnat: Pispalan Moreeni ry ja Kauko Sorjosen säätiö.

Teollisuusperintöseura ry:n kevätkokous 15.4.2015 Forssassa

Teollisuusperintöseura ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään keskiviikkona 15.4. klo 17:30-18 Forssan kirjaston lukusalissa, Wahreninkatu 4, Forssa.

Tarjoilun vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan viimeistään 9.4. osoitteella tarja.antikainen@gmail.com.

Myös muut kuin seuran jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!

Kokouksen yhteydessä pidetään AVOIN YLEISÖTILAISUUS klo 18-19 Luonnonhistoriallisen museon luentosalissa, Wahreninkatu 4, Forssa KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO JA TEOLLISUUSPERINTÖ.

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander ympäristöministeriöstä ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä kertovat teollisuusperinnön merkityksestä kansallisissa kaupunkipuistoissa sekä mitä kansallisen kaupunkipuiston saaminen Forssaan merkitsee.

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Suomen_kahdeksas_kansallinen_kaupunkipui(33073)

Tilaisuuden jälkeen klo 19:00-19:30 KIRJAVAN KANKAAN KAUPUNKI -näyttelyn esittely Forssan museolla, Wahreninkatu 12. Tervetuloa!

Vuosikokouksen asiakirjat: toimintakertomus_2014, tilinpäätös_2014 ja TeoPS_kevätkokous_2015_asialista

Teollisuusperintöseura ry:n vuosikokous 11.12.2014

Teollisuusperintöseura ry:n syyskokous pidetään torstaina 11.12.2014 klo 17.00-18.00 Helsingin Observatoriolla, Argelander-salissa, Kopernikuksentie.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

• Toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle. Keskustellaan mm. teollisuusperintöalan pohjoismaisen yhteistyön kehittämisestä sekä Teollisuuden ja tekniikan historian teemavuodesta 2015.

• Talousarvio ja sen yhteydessä jäsenmaksujen suuruus tulevalle toimintakaudelle

• Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä • Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

• Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta tulevalle tilikaudelle

• Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen tavasta tulevalla kaudella.

Kokousasiakirjat: syyskokous_asialista_2014, toimintasuunnitelma_2015 ja talousarvio_2015. (Tallenna asiakirjat tietokoneelle klikkaamalla asiakirjaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla valikosta ”tallenna kohde levylle”).

Kokouksen alussa on kahvitarjoilu ja kokouksen jälkeen klo 18-19 opastus museonäyttelyihin.

Teollisuusperintöseura maksaa kokoukseen osallistujien sisäänpääsymaksun, ICOM:in jäsenet ilmaiseksi.

Tarjoilun ja opastuksen vuoksi pyydämme ILMOITTAUTUMAAN VIIMEISTÄÄN 30.11. sähköpostitse: tuija.mikkonen@luukku.com Myös muut kuin yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita.

TERVETULOA!

Teollisuusperintöseura ry:n hallitus Tuija Mikkonen, puheenjohtaja  tuija.mikkonen (at) luukku.com

Teollisuusperintöseura ry: www.teops.fi

Observatorio: www.observatorio.fi

Teollisuuden ja tekniikan perinnön teemavuosi 2015

Euroopan neuvosto on julistanut vuoden 2015 teollisuuden ja tekniikan perinnön teemavuodeksi (European Industrial and Technical Heritage Year). Kampanjaan on ilmoittautunut tähän mennessä yli 20 eurooppalaista valtiota. Suomessa Teollisuusperintöseura päätti tänä keväänä liittyä mukaan tähän kampanjaan. Myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä on päättänyt ottaa saman teeman ensi vuoden kulttuuriympäristöpäivien teemaksi Suomessa teollisuuden ja tekniikan perinnön.

Teemavuoden aikana tehdään tunnetuksi maamme monipuolista teollisuuden ja tekniikan perintöä ja pyritään lisäämään sen arvostusta. Teollisuusympäristöt ovat merkittävällä tavalla luoneet monen suomalaisen paikkakunnan identiteettiä ja vaikuttaneet monipuolisesti niin paikalliskulttuuriin kuin kotiseutuhenkeenkin. Teollisuuden varsin nopea rakennemuutos on kuitenkin vieraannuttanut erityisesti nuoret oman ympäristönsä historiallisesta taustasta. Teollisuustilojen uuskäyttö ja kokonaisten teollisuusalueiden avautuminen on toisaalta tuonut perinteisesti suljetut ympäristöt julkiseen käyttöön.

Keskeisenä tavoitteena on vuoden 2015 aikana esitellä teollisuuden ja tekniikan perintöä monipuolisesti eri puolilla maata. Teemavuoden tapahtumien tulee olla avoimia ja helposti lähestyttäviä. Toivomme, että tehtaanportti avautuu jokaisessa kunnassa ja tekniikan rikas perintö välittyy jokaiselle kuntalaiselle esikoululaisesta eläkeläiseen.

Linkit:

http://www.e-faith.org/home/

http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparistopaivat