Teollisuuden ja tekniikan perinnön teemavuosi 2015

Euroopan neuvosto on julistanut vuoden 2015 teollisuuden ja tekniikan perinnön teemavuodeksi (European Industrial and Technical Heritage Year). Kampanjaan on ilmoittautunut tähän mennessä yli 20 eurooppalaista valtiota. Suomessa Teollisuusperintöseura päätti tänä keväänä liittyä mukaan tähän kampanjaan. Myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä on päättänyt ottaa saman teeman ensi vuoden kulttuuriympäristöpäivien teemaksi Suomessa teollisuuden ja tekniikan perinnön.

Teemavuoden aikana tehdään tunnetuksi maamme monipuolista teollisuuden ja tekniikan perintöä ja pyritään lisäämään sen arvostusta. Teollisuusympäristöt ovat merkittävällä tavalla luoneet monen suomalaisen paikkakunnan identiteettiä ja vaikuttaneet monipuolisesti niin paikalliskulttuuriin kuin kotiseutuhenkeenkin. Teollisuuden varsin nopea rakennemuutos on kuitenkin vieraannuttanut erityisesti nuoret oman ympäristönsä historiallisesta taustasta. Teollisuustilojen uuskäyttö ja kokonaisten teollisuusalueiden avautuminen on toisaalta tuonut perinteisesti suljetut ympäristöt julkiseen käyttöön.

Keskeisenä tavoitteena on vuoden 2015 aikana esitellä teollisuuden ja tekniikan perintöä monipuolisesti eri puolilla maata. Teemavuoden tapahtumien tulee olla avoimia ja helposti lähestyttäviä. Toivomme, että tehtaanportti avautuu jokaisessa kunnassa ja tekniikan rikas perintö välittyy jokaiselle kuntalaiselle esikoululaisesta eläkeläiseen.

Linkit:

http://www.e-faith.org/home/

http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparistopaivat